top of page

Dividend Philips - complete historie, 2023, 2024 & toekomst

Philips is een bedrijf dat jaarlijks een dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dit doet het al decennia lang. In dit artikel krijg je een overzicht met informatie over het dividend van 2024, het historische dividend en een blik op de toekomst.


InhoudDividend Philips

Afbeelding: dividend Philips afgelopen 25 jaar


Dividend aandeel Philips

Philips keert in 2023 een jaardividend uit van €0,85 per aandeel. Net als in 2020 en 2022 betaalt het dit dividend volledig uit in aandelen (stockdividend). De ex-dividenddatum is 9 mei 2024 en het dividend wordt uitgekeerd op 16 mei 2024.


Dividend 2024

€0,85 per aandeel

Dividendrendement

4.7% rendement*

Ex-dividend datum

09-05-2024

Datum uitbetaling

16-05-2024

Soort

100% in aandelen

*Het werkelijke dividendrendement was 0% doordat het volledige dividend werd uitbetaald in aandelen. Verderop lees je hier meer over.


Philips dividendbeleid

Philips is een bedrijf dat “gecommitteerd is aan een stabiel dividend” aldus de CFO. Dat committeren aan een stabiel dividend bleek lastig de afgelopen jaren. Philips ervaart problemen en werd genoodzaakt het cashdividend in enkele jaren te schrappen. Het bedrijf mikt op een pay-out ratio van 40-50%.


Philips pay-out ratio

“Philips’ dividend policy is aimed at dividend stability and a pay-out ratio of 40% to 50% of net income after adjustments.”

Dividendrendement

Het ontvangen van een deel van de winst is fijn als dividendbelegger. Het gaat er mede om welk rendement je hiermee kunt verwachten. Het dividendrendement bereken je door het dividend te delen door de winst per aandeel.


Dividend €0,85 / beurskoers ~ €18 = 4,7%.

Het dividendrendement van Philips was bijna 5% in 2023. Het dividendrendement van eerdere jaren zie je onder het stuk historie.


Philips stock dividend

Philips heeft in de jaren 2019, 2022 en 2023 (betaald in 2020, 2023 en 2024) een dividend uitbetaald in aandelen. Dit noemen we stockdividend. De cashpositie van Philips was dermate slecht dat het geen cash wilde uitkeren. Bij het uitbetalen van 100% stockdividend gaat geen aandeelhouder er op vooruit.

Hoe werkt dit:

Een bedrijf heeft 50 aandelen uitstaan en 10 aandeelhouders. Ze hebben allen 5 aandelen (50/10 = 5). Het bedrijf besluit 100% stockdividend uit te keren waarbij aandeelhouders 1 aandeel krijgen. Doordat er nu 10 aandelen meer uitstaan (10 * 1) zijn er 60 aandelen in omloop. De aandeelhouders bezaten eerst 10% (5/50) en nu nog steeds 10% (6/60). Je gaat met 100% stockdividend er dus niet op vooruit.

Het uitkeren van 100% stockdividend is een manier om geen cash uit te keren, maar toch aandeelhouders te laten denken dat ze dividend krijgen. Het is geen nette vorm van bedrijfsvoering.


Philips dividendhistorie 

Philips staat bekend als dividendbetaler. Hoe zag dat er historisch uit? Philips mikt op een pay-out ratio van 40-50% van de aangepaste winst.


Philips dividendhistorie

*In de jaren 2019, 2022 en 2023 - uitbetaald één jaar later - keerde Philips een volledig stockdividend uit, waardoor het werkelijke rendement 0% was in die jaren.

Dividendjaar

Winst per aandeel

Dividend

Rendement

2025 E

€ 1.40 E

€ 0.85 E

-

2024 E

€ 1.00 E

€ 0.85 E

-

2023

€ -0.51

€ 0.85*

4.7%

2022

€ -1.75

€ 0.85*

6.1%

2021

€ 3.67

€ 0.85

2.6%